Erwin Thomasse

Vanuit zijn achtergrond in de graffiti en straatcultuur-scene van de jaren ’80 heeft de Eindhovense kunstenaar Erwin Thomasse een sterke visuele intuïtie ontwikkeld, waarmee hij tekens, symbolen en codes in het publieke domein en haar instituties op een subversief-kritische manier is gaan zien en lezen.

Thomasse is als kunstenaar gefascineerd door verborgen patronen en verhalen die achter hedendaagse cultuur (en haar subculturen) schuilgaan. In zijn werk komen persoonlijke verhalen, wereldgeschiedenis en politiek vaak samen, waarbij toe-eigening (appropriation) een belangrijke rol speelt en het onderscheid tussen ‘hoog’ en ‘laag’ wegvalt. Thomasse graaft als een archeoloog diep in samenleving en kunstgeschiedenis op zoek naar intersecties tussen beeld en sociaal-politieke betekenis, om deze vervolgens te transformeren tot krachtige visuele statements die de complexiteit van onze actuele werkelijkheid becommentariëren. In onze huidige tijd, die wordt gekenmerkt door polarisatie, simplificatie en nuanceverlies, probeert hij de kijkersblik te scherpen door een kritisch spel te spelen met perspectiefwisseling, transformatie en mutatie. Het bekende wordt daarmee nieuw, en het uitzonderlijke in het gewone gereproduceerd.

CV